*מוכר על ידי קרנות ההשתלמות
   בשנת שבתון.כלי עזר


כתב העת עיונים בספרות ילדים
 

גיליון 29 יצא לאור! הגיליון עוסק ביצירתו הספרותית והאומנותית של הצייר וסופר הילדים נחום גוטמן.
 


גיליון 30 בפתח 

חוקרי ספרות הילדים מוזמנים להגיש מאמרים. המאמרים יעברו שיפוט עמיתים.
 


הנחיות להגשת מאמרים

כ-7,000 מילה.

איורים: סרוקים כתמונה (jpeg) באיכות 300 dpi

רישום ביבליוגרפי לפי ההנחיות באתר (ר' למטה הנחיות מקוצרות ומפורטות).
 
הנחיות רשימת מקורות (מקוצר)
 
 • המקורות יצוינו בסוגריים בגוף הטקסט בסיום התוכן הרלוונטי. דוגמאות: 
         (בר-נתן, 2019)
        (גורן, 2017; טל וברנשטיין, 2019)
        (גורן, 2017; טל וברנשטיין; Gitton, 2012; Horen, 2011).


 • פירוט המקורות -- ברשימת המקורות, שתסודר לפי א"ב.
   
 • בהערות שוליים ייכנסו הערות תוכן בלבד, רצוי בקצרה. ניתן להוסיף להערה פרטים של מקורות ייחודיים ומעטים במאמר, כמו תמונה בתערוכה. אם יובאו פרטי מקורות אלה בהערת שוליים, לא ייכנסו לרשימת המקורות. 

 

ספר
 

ביאליק, חיים נחמן (1935). דברים שבעל פה. תל אביב: דביר.

ביאליק, חיים נחמן (1935). דברים שבעל פה (כרך ב', מהד' שנייה). תל אביב: דביר.
 


מאמר בכתב עת

 בר-יוסף, איתן (2002). צייר או צייד: נחום גוטמן, לובנגולו מלך זולו והספר הדרום אפריקאי. תיאוריה וביקורת20, 113–136.
 (תיאוריה וביקורת, 20 -- נטוי)


מאמר בספר

באר, חיים (2008). תעתועי הזיכרון היוצר: שלושה פרגמנטים. בתוך יותם בנזימן (עורך), משחקי זיכרון: תפיסות של זמן וזיכרון בתרבות היהודית (עמ' 261–268). ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.

 
הנחיות רשימת מקורות (מפורט)
 
 

בתוך המאמר

 • שם משפחה ושנה בלבד בסוגריים, כך: (ביאליק, 1935).
 • במקום "שם" – יש לחזור על שם המשפחה והשנה.
 • הערות ותוספות בתחתית הדף – ההערות יכולות לכלול התייחסויות למקורות באזכור שם משפחה ושנה בלבד. כאשר ההערה מתייחסת למשפט כולו – מספר ההערה יופיע אחרי הנקודה. אחרת – מספר ההערה יהיה צמוד למילה/מילים שההערה מתייחסת אליהן.
 • שם ספר, מאמר, עיתון הבאים כחלק מן המשפט: במירכאות, גופן רגיל.
 • מספרים מעל 11 – רצוי בספרות, כולל מאות (centuries): המאה ה-19. עשורים (decades) – במילים. שנות העשרים של המאה ה-21. יש להשתמש במקף (קצר) ללא רווחים.
 • טווח מספרים – מימין לשמאל עם קו טווח (ארוך) וללא רווחים מצדדיו (מי שאינו יודע ליצור קו ארוך – לכתוב מספרים משמאל לימין). הנחיות ליצירת קו ארוך יובאו בהמשך.
 • תאריכי עיתונות: בספרות, כך  5.12.2019
 • תקופות, מאות ועשורים: מאות בספרות, עשורים במילים. שנות העשרים של המאה ה-20. מאות בספרות החל מהמאה ה-11 (המאה החמישית, המאה העשירית; המאה ה-11, המאה ה-12).
 

ברשימת המקורות

 • יש ליצור רשימת מקורות אחידה ללא הפרדה למקורות ראשוניים ושניוניים או חלוקה אחרת. אם יש כמה מקורות חריגים (תמונה במוזיאון, מסמך בארכיון וכו') – אפשר להכניס את פרטי המקורות הייחודיים הללו בהערת שוליים מבלי להוסיף לרשימת המקורות.
 • הדגשה ברשימת מקורות: ההדגשה בגופן נטוי ולא בולד, הן בעברית והן באנגלית.
 • סדר המקורות ברשימה: לפי א"ב, ללא ציון נקודות (bullets) לציון תחילת פריט חדש.
 • שם פרק או שם מאמר – ללא מירכאות.
 • כותרת וכותרת משנה – נקודתיים ביניהן.
 • כותרות מאמרים וספרים באנגלית, כולל כותרות משנה – רק המילה הראשונה פותחת באות רישית (גדולה).
 

 
ספר
ביאליק, חיים נחמן (1935). דברים שבעל פה. תל אביב: דביר.ספר עם ציון מספר כרך ומספר מהדורה
ביאליק, חיים נחמן (1935). דברים שבעל פה (כרך ב', מהד' שנייה). תל אביב: דביר.
 
 

מאמר/יצירה בכתב עת

 • יש להדגיש (על ידי גופן נטוי) את שם כתב העת ואת מספר הכרך.
 בר-יוסף, איתן (2002). צייר או צייד: נחום גוטמן, לובנגולו מלך זולו והספר הדרום אפריקאי. תיאוריה וביקורת, 20, 113–136.
 
 

מאמר/יצירה בכתב עת בציון מס' חוברת, נוסף למס' כרך

 • מס' החוברת בגופן ישר, בסוגריים וצמוד למס' הכרך ללא רווח.
 • יש להוסיף טווח עמודים (או מס' עמוד אם התפרסם בעמוד אחד בלבד).
 
גולדברג, לאה (1936). נמל תל אביב. דבר לילדים, ב'(9),20-21.
 
גולדברג, לאה (1935). פילי הקטן. דבר לילדים, ו'(מ"ב), 5.
 
 

ציון שותפים להוצאה לאור

 • אין חובה להוסיף שותפים להוצאה לאור. אם מחבר המאמר מעוניין להוסיפם – יש להכניסם בסוגריים לאחר הכותרת ולפני הנקודה, ובגופן ישר.
 • יש להשתמש בשמות עצם כגון תרגום, ציורים, עריכה וכן הלאה. במקרים של קושי בניסוח זה אפשר לבחור בפעלים (ליקט, הכשיר לדפוס וכן הלאה).
 • השותפים יבואו לאחר ציון כרך ומהדורה אם יש.
 
גולדברג, לאה (2005 [1982]). בואו עננים: שירים לילדים (ציורים: אורה איתן, ליקטה ובחרה: לאה חובָב). בני ברק: ספרית פועלים.
גולדברג, לאה (2005). יומני לאה גולדברג (ערכו והכשירו לדפוס: רחל ואריה אהרוני). תל אביב: ספרית פועלים.
קאלווינו, איטאלו (1975). הערים הסמויות מעין (תרגום: ג. שילוני). תל אביב: ספריית פועלים.

 

 

ציון שנת הוצאה לאור קודמת

 • אין חובה לציין יותר מאשר את השנה שבה יצא לאור המקור שבו השתמש המחבר.
 • אם המחבר מעוניין לציין שנה נוספת, בסוגריים מרובעים בתוך הסוגריים שבהם מצוינת שנת המקור שבו השתמש.
 
Lefebvre, Henri (1991 [1974]). The production of space. Oxford: Basil Blackwell.
 
 


פרק/מאמר בספר עם עורך ראשי ("ספר עם עורך")

 • שם הפרק/המאמר – ללא מירכאות.
 • טווח עמודים – בעברית מימין לשמאל. קו ארוך ללא רווחים מצדדיו (מי שאינו יודע ליצור קו ארוך – לכתוב מספרים משמאל לימין). הנחיות ליצירת קו ארוך יובאו בהמשך.
באר, חיים (2008). תעתועי הזיכרון היוצר: שלושה פרגמנטים. בתוך יותם בנזימן (עורך), משחקי זיכרון: תפיסות של זמן וזיכרון בתרבות היהודית (עמ' 261–268). ירושלים ותל אביב: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד.
 פרק בספר שכולו נכתב על ידי המחבר

שרון, אורן (2002). האור הפלאי. בתוך אורן שרון (מחבר), מבלי דעת (עמ' 113–136). תל אביב: אסיף.
 
 


עבודת דוקטור

 • אם שם המוסד האקדמי כולל את שם העיר, אין מוסיפים את שם העיר.
 • אין מוסיפים פרטים לגבי הפקולטה, המנחה ועוד.
 
דורון, יעל (2014). מאחורי השער: יצירתו של האמן נחום גוטמן לאור פועלו הספרותי של ח"נ ביאליק. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
 
מיקון, נורית (2019). יצירות ישראליות בשנות התשעים לאור פועלו הספרותי של ח"נ ביאליק. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.
 
 


עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך

שפירא, ענת (2001). נחום גוטמן – סופר ילדים ישראלי, מלובנגולו עד ביאטריצ'ה. עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך למדעי הרוח", אוניברסיטת תל אביב.
 תוכנית רדיו, הרצאה

 • יש לציין שנה, יום וחודש בסוגריים שלאחר שם המחבר
הוּפֶּרט, שמואל ורגב, מנחם (1976, 5 במאי). בתוך מילים שמנסות לגעת (ראיון רדיו). רשת א, קול ישראל.
 מקור שאיננו ספר או מאמר (ראיון רדיו, קטלוג תערוכה ועוד)

 • יש לציין את סוג המקור בסוגריים לאחר הכותרת, בגופן ישר ולפני הנקודה.
 
טיקוצקי, גדעון (2013). מעשה בציירת. בתוך עוד חרוז אחד: ציורים, רישומים ועבודות קולאז' פרי יצירתה של המשוררת לאה גולדברג (קטלוג תערוכה) (עמ' 10–16). כפר ורדים: גלריה טל.
 
הופרט, שמואל ורגב, מנחם (1976, 5 במאי). בתוך מילים שמנסות לגעת (ראיון רדיו). רשת א, קול ישראל.
 
 
 
ליצירת קשר בדואר אלקטרוני assif.pub@gmail.com או לחצו כאן 
טלפון ליצירת קשר: 054-4441746  
לקבלת עדכונים בפייסבוק (גם למי שאינו בעל דף בפייסבוק) לחצו  
 
@האתר מוגן בזכויות יוצרים. לפרטים: עו"ד אילנה אלטמן-דורון.

עיצוב ובניית אתרים cheninsane@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים