*מוכר על ידי קרנות ההשתלמות
   בשנת שבתון.כלי עזר

דף הבית >> אתיקה >> העתקת עבודה וקנייה
 
העתקת עבודות מוכנות, קניית עבודות ופנייה לכותבים מקצועיים כתחליף לכתיבה עצמאית נעשו קלות יותר בעידן המחשב, ויש סטודנטים המתפתים לעשות זאת. כמה מקרים מאלה הגיעו לבית המשפט. השופטים שנדרשו לדון בסוגיות אלו הדגישו את חומרת התופעה ואת הנזק שהיא גורמת לחברה. מפסקי הדין עולה שגם מי שמסייע לאדם להגיש עבודה שלא כתב באופן עצמאי, עובר עבירה פלילית. עבירה שכזו אינה נעשית בתום לב, מכיוון שברור למוכר העבודה ולמסייע למכירה לשם מה היא נקנית.
הכתוב הוא בגדר מידע כללי ואין לראות בו ייעוץ משפטי.
לייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין מורשה.

היבטים אתיים ומשפטיים

הכנסת בשלב זה טרם הסדירה בחקיקה את האיסור על העתקת עבודות מוכנות ו/או על קנייתן. לפיכך נכון להיום לא קיימת בישראל חקיקה המתייחסת באופן ישיר לעניין זה. עם זאת מבצעי מעשים אלה עומדים לדין במישור הפלילי. כנגד אדם החשוד בעבירה זו מתנהלת חקירת משטרה, ואם נמצאות על ידי המשטרה ראיות לביצועה, מוגש כתב אישום כנגדו על ידי פרקליטות המחוז הרלוונטית.
כאשר הסוגיה של העתקת עבודה או קנייה מגיעה לבית המשפט, הדיון נעשה במישור הפלילי לפי סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, העוסק בעבירת "קבלת דבר במרמה".
כאשר מגיע לבית המשפט מקרה שלגביו אין חקיקה מפורטת, השופטים נעזרים בפסקי דין שניתנו במקרים דומים, ושמהם ניתן להסיק לגבי התרחיש הספציפי שהם דנים בו. בהעדר חקיקה ספציפית בתחום העתקת עבודות, מרבים השופטים להשתמש בחוק העונשין הקובע איסור נורמטיבי על זיוף מסמכים, על השגת דבר במרמה ועל הפרת אמונים, ומטיל סנקציה על כך. לפי סעיפי חוק המגדירים עבירות אלה, ניתן לייחס לאדם אחריות פלילית בגין השגת תעודה אקדמית בדרך לא ישרה.
415. קבלת דבר במרמה (ח2/)

המקבל דבר במרמה, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.
פרשת חבר הכנסת יאיר פרץ
בתיק זה התביעה עמדה על כך שהנאשם יורשע במעשה ושיוטלו עליו מאסר על תנאי וקנס כספי. נוסף לכך ביקשה התביעה לקבוע שהמדובר בעבירה שיש עמה קלון. כאשר נקבע שאדם עבר עבירה שיש עמה קלון, משמעות הדבר היא שאדם זה לא יוכל לכהן בעתיד בתפקידים ציבוריים. בשלב זה חבר הכנסת יאיר פרץ הודה במעשה בהסדר טיעון.

לכתבה בעניין חבר הכנסת לשעבר יאיר פרץ  לחצו כאן

לקריאת פרוטוקול הדיון בעניינו של חבר הכנסת לשעבר יאיר פרץ - לחצו כאן


פרשת חבר הכנסת נאיל דראושה
חבר הכנסת דראושה הורשע בבית משפט השלום בהליך פלילי, לאחר שהודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הפרת אמונים, זיוף בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות. דראושה סיכם עם מפעילי נציגות לטבייה בישראל, כי יזכה לקבלת תואר שני בחינוך, מבלי למלא את חובותיו האקדמיות, והגיש עבודות שהכינו אנשים אחרים או הוא עצמו, אך במסגרות אחרות. דראושה קיבל הנחה בשכר הלימוד מהמכללה, ולמרות זאת בבקשתו למענק שכר לימוד מהמדינה ציין סכום גבוה יותר מזה ששילם. לבסוף דראושה קיבל תוספת שכר מאת שירות המדינה בעקבות ההכרה בתואר זה.

מכיוון שחבר כנסת הוא גם עובד מדינה, חל עליו גם הדין המשמעתי של עובדי מדינה, ולפיכך לאחר מתן הכרעת הדין וגזר הדין במישור הפלילי התקיים דיון נוסף בעניינו גם בבית הדין המשמעתי בשירות המדינה. מטרת הליכים משמעתיים אלה היא לדון בהשלכות הפרקטיות והמוסריות של העבירה על המשך תפקידו בשירות המדינה של אדם שעבר או נחשד בעבירה כלשהי בתקופת שירותו.

מה נקבע בהליך המשמעתי בפרשת דראושה?

בעש"מ 3446/05 מדינת ישראל נ' נאיל דראושה (ערעור על גזר דינו של בית הדין המשמעתי בשירות המדינה) נפסק, כי יש להחמיר בעונשו של חה"כ דראושה ולפטרו מתפקידו הבכיר במשרד החינוך, במקום ההשעיה שהוטלה עליו קודם לכן. גזר דינו הקודם של בית הדין קבע, כי הנ"ל יושעה למשך שנה מיום סיום ההליכים נגדו. בית הדין העליון לערעורים לא מצא לנכון להחמיר את קביעתו הקודמת של בית הדין לפסול את דראושה מלכהן בתפקיד כלשהו במשרד החינוך, ולא קיבל את דרישת הפרקליטות לפסול אותו מלכהן בתפקיד בשירות המדינה למשך עשר שנים.

לעיון בפסק הדין לחצו כאן.
בפסק הדין מודגשים קטעים רלוונטיים לענייננו.


תגובת המוסדות האקדמיים

המוסדות האקדמיים בישראל נוקטים שיטות שונות כדי למנוע העתקת עבודות. הענישה נעה מהתראה ועד הרחקה מהמוסד.

 


למה הכוונה ב"דבר" וב"מרמה", ומה פירוש "לרמות"?     

חוק העונשין מגדיר בסעיף 414:

   דבר –  מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה.

   מרמה – טענת עובדה בעניין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או
               בהתנהגות, 
ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת.

   לרמות –  להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל.

ליצירת קשר בדואר אלקטרוני assif.pub@gmail.com או לחצו כאן 
טלפון ליצירת קשר: 054-4441746  
לקבלת עדכונים בפייסבוק (גם למי שאינו בעל דף בפייסבוק) לחצו  
 
@האתר מוגן בזכויות יוצרים. לפרטים: עו"ד אילנה אלטמן-דורון.

עיצוב ובניית אתרים cheninsane@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים